Zrzut%20ekranu%202022 10-15%20o%2016.01.42

Kredyty Gotówkowe

W przypadku kredytów gotówkowych ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 określa zasady i tryb zawierania umów oraz obowiązki kredytobiorcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt.
 
Jeśli kredytodawca uchybi ww. obowiązkom, ustawa przewiduje zastosowanie sankcji kredytu darmowego. Oznacza to, że Klient otrzymuje zwrot odsetek, które zapłacił, odsetki, które jeszcze powinny zostać zapłacone, ulegają umorzeniu, a kredytodawcy należy się zwrot tylko i wyłącznie kapitału pożyczonego.
 
Dla naszych Klientów zapewniamy bezpłatną analizę ich umowy o kredyt gotówkowy pod kątem zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim. 
W przypadku stwierdzenia, że kredytodawca nie wywiązał się z obowiązków wskazanych w ustawie, profesjonalni pełnomocnicy dochodzą zastosowania sankcji kredytu darmowego.
 
Co ważne sankcje kredytu darmowego można zastosować w przypadku umów, które trwają oraz takich, które zostały już spłacone. Okres przedawnienia takich spraw to jeden rok od momentu spłaty.
 
Jeżeli chcesz sprawdzić swoją umowę, skontaktuj się z nami.

Proces współpracy:

- Bezpłatna analiza umowy pod kątem jej zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011.

- Spotkanie z dedykowanym ekspertem i omówienie umowy oraz możliwości dochodzenia swoich praw.

- Decyzja po stronie Klienta o nawiązaniu współpracy.

Na spotkaniu z ekspertem klient otrzymuje informacje o:

- Podstawie prawnej do dochodzenia swoich roszczeń.

- Kwocie należnej do zwrotu.

- Przewidywanym czasie postępowania.

- Prawdopodobieństwie wygranej.

-  Indywidualnych warunkach współpracy.

Dowiedz się więcej