Zrzut%20ekranu%202022 10-15%20o%2016.01.42

Kredyty Hipoteczne w PLN

W wyniku bieżącej sytuacji związanej ze stałym podnoszeniem stóp procentowych i tym samym wzrostu rat kredytowych, umowy o kredyt hipoteczny w PLN były analizowane przez doświadczonych adwokatów pod kątem klauzul niedozwolonych. 
 
W przypadku stwierdzenia, że umowa zawiera klauzule niedozwolone oraz że konsument został nieprawidłowo pouczony o ryzyku wzrostu wskaźnika WIBOR, możliwe jest dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. 

Proces współpracy:

-  Bezpłatna analiza umowy pod kątem zawierania przepisów niedozwolonych.

- Spotkanie z dedykowanym ekspertem i omówienie umowy oraz możliwości dochodzenia swoich praw.

- Decyzja po stronie Klienta o nawiązaniu współpracy.

Na spotkaniu z ekspertem Klient otrzymuje informacje o:

- Podstawie prawnej do dochodzenia swoich roszczeń.

- Kwocie należnej do zwrotu.

-  Przewidywanym czasie postępowania.

- Prawdopodobieństwie wygranej.

- Indywidualnych warunkach współpracy.

Dodatkowe zalety:

- 7 lat doświadczenia.

- Kancelarię wyspecjalizowane w typie Twojej umowy i banku.

- Doświadczenie w mało spotykanych sprawach jak negocjowany kurs, banki oferujące możliwość wypłaty kredytu w walucie, spłacone kredyty.

Dowiedz się więcej